Aktualności

UROCZYSTE POWITANIE DNIA PIERWSZEGO WIOSNY

Uczniowie jak co roku w naszej szkole uroczyście przygotowali się do POWITANIA WIOSNY. Samorząd Uczniowski przygotował atrakcje dla całej społeczności szkolnej. Uczniowie z poszczególnych klas już wcześniej musieli się do tego wydarzenia przygotować. Nastąpiła prezentacja do wylosowanych wierszy również odbył się pokaz strojów ekologicznych, przygotowano piękne stroiki wiosenne. Następnie uczniowie brali udział w licznych konkursach przygotowanych specjalnie o tematyce wiosennej i ekologicznej. Całą uroczystość prowadziły Weronika Chojnacka i Patrycja Bernas, nad oprawą muzyczną czuwała Angelika Górecka.

Nad przebiegiem poszczególnych konkurencji miała pieczę komisja w składzie: p. Wiesława Woźniak, p. Iwona Górzyńska i p. Marek Szaruga.

Zwyciężyła klasa II, drugie miejsce zajęła klasa IIIa, trzecie klasa I i Klasa IIIb.

Każda klasa otrzymała dyplomy oraz ciastka, które zostały zakupione z funduszy sołectwa Słupowa.

Serdeczne podziękowania kierujemy do sołtysa p. Jacka Strychalskiego oraz rady sołeckiej Słupowy za wspieranie inicjatyw w naszej szkole.