Historia szkoły

Budynek w którym obecnie mieści się gimnazjum powstał na początku lat 80-tych (przyjęty do użytkowania 01.07.1984r) jako stołówka pracowników PGR - Chwaliszewo i przedszkola dla dzieci pracowników. Potem filia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kcyni oraz filia Przedszkola Miejskiego w Kcyni.
Gimnazjum w Chwaliszewie powstało w wyniku reformy oświaty . Rada Miejska w Kcyni Uchwałą Nr V/51/99 z dnia 26 lutego 1999r powołuje Zespół Szkół w Laskownicy w skład którego wchodzi Gimnazjum w Chwaliszewie. W wyniku konkursu dyrektorem ZS w Laskownicy zostaje Marek Szaruga. Dnia 1 września 1999r następuje uroczyste otwarcie gimnazjum. Gimnazjum rozpoczyna 43 gimnazjalistów, powstają 2 klasy:
kl.Ia liczy 23 uczniów - wychowawca mgr Katarzyna Walasiewicz
kl.Ib liczy 20 uczniów - wychowawca mgr inż. Agnieszka Magdziarz. W szkole pracę rozpoczynają również:
p. Iwona Boncel, p. Bożena Mroczek, p. Jarosłąw Kurtysiak, p. Jacek Maćkowski, p. Hanna Semrau, p. Teresa Stańczyk. W tym czasie uczniowie mają do dyspozycji 3 klasy.
Tak dzieje się do dnia 23 lutego 2001r, kiedy to Uchwałą Rady Miejsjiej Nr XXII/231/2001w Kcyni zostaje rozwiązany ZS w Laskownicy i zostaje powołane Gimnazjum w Chwaliszewie jako samodzielna placówka. Stanowisko dyrektora gimnazjum ponownie w wyniku konkursu obejmuje Marek Szaruga. Gimnazjum cały czas jest modernizowane i dostosowywane do odpowiednich warunków. Najtrudniejsze zajęcia to wychowanie fizyczne - gdzie zajęcia odbywają się na dużym holu. Tak jest do 27 lutego 2004r kiedy to po wyremontowanym Domu Strażaka - zostaje otwarta sala gimnastyczna. A teraz..... wszystkie inne informacje zdobędziesz w bazie szkoły - czym dysponujemy i jakie mamy wyposażenie.
 
Od 01 września 2011r. dyrektorem szkoły została wybrana mgr Marzena Wessołowska, która swą funkcję pełniła do 31 sierpnia 2013r.


PowiększPowiększPowiększ