Rada rodziców

   Spotkania z przedstawicielami Rad Klasowych w dniu 12.09.2013r.

   Po wyborze rad rodziców odbyło się spotkanie z wybranymi przedstawicielami rad klasowych. Z pośród nich wybrano radę rodziców , w której skład wchodzą :

przewodnicząca - p. Danuta Cegiełko

zastępca - p. Dorota Tecław

skarbnik p. Justyna Wieczorek

sekretarz -p. Barbara Furtak

komisja rewizyjnap. Lidia Paklepa

                                p. Wiesława Bernas

                                 p. Iwona Laskowska

                            p. Beata Woźniak

                      

 

Od listopada 2013 roku Rada Rodziców przy Gimnazjum w Chwaliszewie posiada konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Kcyni.

Nr  rachunku: 78816600092001000451860001                                  PowiększPowiększPowiększ