Koło teatralne

Dużą popularność wśród uczniów cieszy się koło teatralne prowadzone przez nauczycielkę języka polskiego Katarzynę Walasiewicz. Podczas zajęć uczniowie ćwiczą m.in umiejętność odbioru dzieł literackich, recytację interpretacyjną, wykorzystywanie środków pozawerbalnych do oddania uczuć, przeżyć, emocji. Przygotowują programy artystyczne: spektakle, montaże słowno - muzyczne, pantonimy, przedstawienia kabaretowe.
Koło teatralne ma na swoim koncie duże sukcesy. Cieszy się ono uznaniem nie tylko wśród społeczności szkolnej i w środowisku lokalnym. Jest zapraszane na różne imprezy propagujące i konferencje, których organizatorzy proszą o oprawę artystyczną. Grupa teatralna przygotowywała przedstawienia m.in
- forum na rzecz osób niepełonosprawnych
- konferencje dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom, agresji
- imprezy propagujące przestrzeganie praw człowieka
Koło teatralne brało udział w imprezach na forum gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
Natomiast w 2002r grupa teatralna wyjechwała ze swoim spektaklem do Warszawy na zaproszenie Centrum Metodycznego Psychologii i Pedagogiki oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podczas odbywająćego się wówczas Ogólnopolskiego Forum na rzecz Przeciwdziałania Przemocy i Agresji wśród dzieci i młodzieży zaprezentowali swój program artystyczny. Jednym z punktów pobytu w stolicy było również zwiedzanie budynku sejmu i godzinne spotkanie grupy teatralnej z ówczesnym Marszałkiem Sejmu RP Markiem Borowskim.
Koło teatralne organizuje również imprezy środowiskowe, na które zaprasza się społeczność lokalną. Duzym uznaniem cieszył się przygotowany wraz ze szkolnym chórem wieczorek poetycki pt."Życie jest przemijaniem ....Kocham Cię Życie!".
To tylko nieliczne osiągnięcia koła tetralnego. Najbardziej cieszy jednak fakt, że uczniowie chętnie uczestniczą w tych zajęciach, które są również dobrym sposobem na pokonywanie czasami paraliżującej tremy. Młodzi aktorzy są oswojeni ze sceną i występami, osiągają sukcesy. Dzięki temu pozbywają się kompleksów i są pewniejsi siebie.PowiększPowiększPowiększ
PowiększPowiększPowiększ
PowiększPowiększPowiększ
PowiększPowiększPowiększ
PowiększPowiększPowiększ
PowiększPowiększPowiększ