Świetlica profilaktyczno-wychowawcza

 

Świetlica Profilaktyczno- Wychowawcza

Zajęcia świetlicy odbywają się w czwartki i piątki.
 
Zajęcia prowadzą panie: Iwona Boncel-Bączkowska i Ewa Tomaszek.                                    

Uczniowie korzystają z pracowni informatycznej oraz zaplecza sportowego. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w sali gimnastycznej, gdzie uczniowie mają możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu.

W zajęciach uczestniczą dzieci w wieku od 6lat do 16, ale często zaglądają do nas także nasi pełnoletni absolwenci.

Oferujemy dzieciom i młodzieży ciekawe oraz bezpieczne spędzanie wolnego czasu, zapewniając im fachową opiekę.

Głównym celem organizowanych zajęć jest upowszechnianie zdrowego stylu życia poprzez:

- właściwe zagospodarowanie wolnego czasu,

- radzenie sobie w sytuacjach stresowych,

- przezwyciężanie negatywnych zachowań – zwalczanie agresji oraz przemocy,

- profilaktyka uzależnień,

- kultura zdrowotna.


PowiększPowiększPowiększ
PowiększPowiększPowiększ
PowiększPowiększ