Customer Relationship Management - CRM

System relacji z klientami (CRM (ang.) Customer Relationship Management) to zestaw narzędzi i procedur istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. Aplikacja umożliwia gromadzenie oraz zarządzanie danymi klientów. W znaczny sposób ułatwia kontakt z klientem, zwiększa wydajność pracy i pozwala na większą kontrolę kosztów działalności marketingowej.

Przykłady realizacji:

Internetowy system CRM-owy dla TBWA - agencji marketingowej z Poznania.

System do zarządzania danymi klientów. Dostęp do aplikacji odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej po uprzednim zalogowaniu oraz uwierzytelnieniu.

Technologia: PHP/MySql/Html/CSS/JavaScript